PÀGINA PRINCIPAL

PREFABRICATS :

 

Fabricació de peces prefabricades de formigó armat ecològic i alleugerit, utilizat preferentment per a qualsevol tipus d'element arquitectònic, decoratiu i a mida. CORNISES, CAPITELLS, COLUMNES, BRANCALS, LLINDES, NINXOLS, TOMBES I COLUMBARIS.

 

En el cas de Cornises, Brancals i Llindes, es realitzarà el corresponen motlle segons les mides i diseny proposat pel tècnic facultatiu o la propietat.

 

En el cas de voler donar una continuitat a elements existent , es pendran mides o es farà un motlle " In situ " per a posteriorment confeccionar les peces a taller.

 

En el cas de NINXOLS , TOMBES i COLUMBARIS les mides s'adaptaran a les requerides en compliment amb la Normativa Vigent Decret 297/1997

 

FABRICACIÓ D'ARMARIS ELÈCTRIC DE G.R.C. HOMOLOGATS PER ENDESA , MARCA PRECOBOX