PEDRA ARTIFICIAL

PEDRA ARTIFICIAL


Es confeccionen tot tipus d'elements amb pedra artificial, aplacats , montants dintells, cornises, capitells, jardineres etc.


Al ciment es pot tractar amb pigment de colors.


S'adjunta gama de colors.